NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Xuất phát từ thực tế: các thiết bị nhập khẩu thường được sản xuất hàng loạt. Sự linh hoạt và tùy biến theo từng dự án yêu cầu nhiều thời gian và chi phí.

Lợi thế của chủ động sản xuất là Futech có thể đáp ứng được điều kiện riêng của từng công trình, giúp cho Futech hoàn thành nhiều công trình có yêu cầu cao về chất lượng và thời gian thi công.

Bắt đầu từ quá trình gia công, sản xuất thay thế nhập khẩu, đến nay Futech đã tự chủ về công nghệ. Sản phẩm made by Futech và các sản phẩm nhập khẩu tạo thành 1 hệ sinh thái với đầy đủ các sản phẩm và giải pháp.

Chủ động được nguồn thiết bị đầu vào, kiểm soát chất lượng là những tiền đề quan trọng để Futech cung cấp những sản phẩm đảm bảo về tiến độ, đạt về chất lượng cho khách hàng

Dây chuyền sản xuất thiết bị cơ khí – đơn vị thành viên Kztek

Thiet Bi Gia Cong Chinh Xac
Sản xuất thiết bị điện tử

San Xuat Thiet Bi Dien Tu

Bảng LED thành phẩm

San Xuat Thie Bi