NĂNG LỰC PHẦN MỀM

Video giới thiệu năng lực sản xuất phần mềm và tích hợp hệ thống:

Phần mềm được xem như bộ não của các thiết bị điện tử, của các hệ thống tự động hóa, là trung tâm điều khiển các hoạt động, thực hiện các chức năng và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Phần mềm là lợi thế đặc biệt, giúp Futech triển khai thành công nhiều công trình quy mô lớn, công trình có yêu cầu đặc biệt về giải pháp công nghệ.

Dang Ky Ban Quyen Phan Mem

Công nghệ sử dụng dữ liệu lớn (Bigdata), công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng ngày càng nhiều để thuận tiện cho người sử dụng và người quản lý.

Qúa trình tích hợp nhiều hệ thống và sử dụng chung dữ liệu duy nhất đặt ra yêu cầu về năng lực lập trình phần mềm và tạo sự khác biệt trong giảu pháp cung cấp.

Futech với nền tảng là các giải pháp và phần mềm sẵn có đã giúp cho công ty triển khai thành công nhiều dự án quy mô lớn.