Futech cung cấp chuông hình Panasonic cho Eco-Green Saigon